ASSEGURANCES al Prat de Llobregat

 

L’assessoria i la gestió d’assegurances al Prat de Llobregat, Barcelona i el Baix Llobregat

A PIERA assessories i serveis, com a gestors d’assegurances oferim una tasca orientativa destinada a que el client pugui contractar una pòlissa d’acord amb les seves característiques personals i patrimonials, de manera que l’assegurança contractada cobreixi exactament l’objectiu del mateix, sense que apareguin posteriorment sorpreses desagradables.

Podem classificar les assegurances en dos grups:

  1. Assegurances personals.
  2. Assegurances patrimonials.

 

CONTACTAR

Avís legal

13 + 2 =

ASSEGURANCES PERSONALS

Són els que cobreixen l’estat de benestar dels beneficiaris:

1.Assegurances de vida. Aquest tipus d’assegurança correspon als productes de “vida risc” i “vida estalvi”. Els primers donen dret al capital acumulat en cas de mort, mentre que els segons en produir-se la jubilació. En aquest darrer cas, el capital es pot recuperar mitjançant una renda temporal o mitjançant un únic cobrament. En cas de mort abans de la jubilació, el capital acumulat serà recuperable pels hereus.

2.Assegurances daccident. Cobreixen l’estabilitat econòmica familiar mitjançant la indemnització, que és determinada per la prima que es pugui establir.

3.Assegurances de salut. Les pòlisses de salut busquen aconseguir una atenció més personalitzada, acurada i ràpida en el tractament de les malalties. Es poden contractar per a una atenció adreçada a centres estipulats o perquè la companyia d’assegurances pagui una part de les despeses, gaudint de llibertat d’elecció.

ASSEGURANCES PATRIMONIALS

 

El seu objectiu principal és la restitució de les pèrdues econòmiques derivades d’un robatori, incendi, inundació, accident, explosió, fuita d’aigua o gas, etc. Formen part d’aquest grup les assegurances de la llar, vehicles, comerç, indústria, etc., l’aspecte més important de la seva formalització és la valoració dels béns assegurats, ja que el seu objectiu és recuperar el bé assegurat, a través de la indemnització, cas d’un sinistre.

PIERAassessories i serveis, pretén, en conclusió, facilitar a lusuari la informació suficient i necessària perquè contracti la pòlissa més adequada a les seves característiques i necessitats personals.