FISCAL

 

L’assessoria Fiscal al Prat de Llobregat, Barcelona i el Baix Llobregat és un departament que l’ajudés a planificar i complir les obligacions tributàries.

Aquest departament, té com a objectius a més d’ocupar-se a atendre els nostres clients pel que fa a “tots” els impostos que l’empresari autònom o la societat han de complir, liquidar i presentar puntualment davant de les diferents administracions (local, autonòmica, estatal), el assessorament Tributari que l’afecta.

PIERA assessories i serveis, presta un servei integral.

Els nostres clients, societats mercantils, empresaris individuals, autònoms, professionals i particulars disposen en contractar els nostres serveis d´un ampli equip de professionals experts en Assessoria Fiscal

 

CONTACTAR

Avís legal

12 + 1 =

IRPF i PATRIMONI

 

Entre l’abril i el juny de cada any els nostres clients acudeixen al nostre despatx per confeccionar la seva liquidació de l’IRPF i de Patrimoni.

Els nostres professionals us ajuden a revisar les vostres dades. Evitem que l’error pugui comportar una sanció. Analitzem la informació que se’ns facilita per aplicar les deduccions i reduccions que corresponguin.

 

IMPOST DE SOCIETATS

 

Per a l’Impost de Societats analitzem el resultat comptable juntament amb el nostre client apliquem aquells ajustaments temporals recollits a la Llei i al Reglament de l’IS que puguin resultar beneficiosos per a la societat.

 

IVA

 

Un impost complex i formalista. Conèixer-ho al detall només és a l’abast d’experts professionals.

La correcta aplicació de les normes de facturació i emplenament dels registres obligatoris són de gran importància per atendre els requeriments de l’Agència tributària.

 

IMPOST DE SUCCESSIONS I DONACIONS

 

Assessorem en la tramitació, la liquidació i la presentació de l’impost de successions i donacions. El nostre departament jurídic ajuda els nostres clients perquè planifiquin la seva successió i ho recullin en un testament, evitant així problemes futurs tant familiars com econòmics.

 

TRANSMISSIÓ D’IMMOBLE COMPRA – VENDA

 

El valor de referència cadastralcom a base de liquidació de l’impost a transmissions patrimonials té a més gran importància en altres tributs, per la qual cosa és imprescindible assessorar-se correctament abans de procedir a la compra o venda d’un bé immoble.

Els nostres professionals són experts en aquesta matèria.